W ramach naszej działalności organizujemy, prowadzimy lub współuczestniczymy w wielu projektach szkoleniowych.

      Oferujemy możliwość uczestnictwa w naszych projektach firmom oraz osobom prywatnym .
Wiele projektów edukacyjnych realizujemy jako szkolenia otwarte przeznaczone osób indywidualnych oraz szkolenia zamknięte, najczęściej specjalizowane lub przeznaczone dla firm.

Projekty obejmujące szkolenia branży  finansowej, przykładowa tematyka:


 • Finanse osobiste, skuteczne zarządzanie własnym kapitałem
 • Wykorzystanie w praktyce alternatywnych instrumentów finansowych
 • Inwestycje długotreminowe, zabezpieczenie aktywów, zyski i ochrona kapitału klienta
 • Eliminacja ryzyka walutowego w prowadzeniu działalności gospodarczej: Transakcje Forward/NDF,opcje walutowe,strategie opcyjne, transakcje CIRS
 • Eliminacja ryzyka zmiennych stóp procentowych: Transakcje IRS, FRA,opcje CUP i FLOOR


Ochrony prawnej:

 • ochrona prawna rodziny oraz firmy


Rozwoju:

 • degustacje whisky, wina, cygar
 • szkolenia motywacyjne, integracja, team building
 • praktyczne rozwijanie własnej przedsiębiorczości
 • szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji społecznych
 • projekty dotyczące rozwoju osobistego

 

 Posiadamy dostęp do sali wykładowej mieszczącej do 120 osób, catering, miejsca hotelowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do prowadzenia szkoleń również wyjazdowych, plenerowych wraz z obsługą mobilnego biura.